РАБОТНО ВРЕМЕ:

(понеделник - петък)
четна дата:
7.30 - 19.00 часа
нечетна дата:
7.30 - 18.00 часа

Телефони за справки и записване

стационарни
02 491 24 45

мобилен
0895 515 039
МДЦ "Орион"във Facebook
mdc_orion@mail.bg

ЕКГ холтер

Холтер монитор
Мъж с разположени по гърдите електроди на холтер монитор

Холтер мониторът е преносим медицински апарат за продължително мониториране на електрическата дейност на сърцето за период от 24 часа или повече. Благодарение на дългия период на снемане на информация за сърдечната дейност, холтерът може да бъде полезен при нередовни електрокардиограма (ЕКГ) холтер мониторът записва електрическите сигнали от сърцето посредством набор от електроди, прикрепени към гърдите.

Тип “CARDIO EXPERT C3 ”