Манипулационна

Цени:

1. Мускулна инжекция 5.00
2. Венозна инжекция 10.00
3. Подкожна инжекция 5.00