Неврологичен кабинет

/специалист по нервни болести/
Понеделник:от 15:00 до 17:00
Четвъртък:от 15:00 до 17:00
/специалист по нервни болести/
Вторник:от 9:00 до 12:00
    Диагностика и лечение на остри и хронични заболявания на централната и периферна нервна система.
    Слухови евокирани потенциали
    ЕМГ (електроневрография, електромиография, ф-вълна, Н-рефлекс, треморография, мигателен рефлекс, репетитивна нервна стимулация)
    Доплерова сонография

Цени:

1. Първичен преглед 30.00
2. Вторичен преглед 20.00
3. Медицинска консултация 10.00
4. Домашно посещение 40.00
5. Консултация по документи 18.00
6. Доплерова сонография 30.00
7. Дуплекс сонография 45.00
8. Изследване ЕМГ 50.00
9. Слухови евокирани потенциали 50.00