Общо-практикуващи лекари

/специалист по вътрешни болести и терапия/
Четни дни:14:00-19:00
Нечетни дни:08:00-13:00

Общо-практикуващите лекари извършват:

  • Диагностика и лечение на вътрешни заболявания
  • Детска консултация и имунизации, съответни за възрастта
  • Профилактика и лечение на детските заболявания

Цени:

1. Електрокардиография (ЕКГ) 10.00
2. Венозно вливане 10.00
3. Катетаризиране 20.00
4. Мускулна /подкожна/ + консумативи 5.00
5. Венозна инжекция + консумативи 10.00
6. Манту 6.00
7. Измерване на артериално налягане (RR) 5.00
8. Функционално изследване на дишането (ФИД) 6.00
9. Консултация по документи 18.00
10. Първичен преглед 30.00
11. Вторичен преглед 20.00
12. Медицинска консултация 10.00
13. Домашно посещение 40.00
14. ЕКГ-домашно посещение 12.00
15. Болничен лист 10.00
16. Измерване на кръвна захар с глюкомер 2.00