Психологичен кабинет

/специалист по психология, член на Дружеството по позитивна психотерапия в България/
Вторник:от 17:00 до 19:00
Четвъртък:от 17:00 до 19:00

В кабинета работят: Александър Андонов Георгиев, специалист по клинична психология и Антоанета Механджиева, специалист по психология, член на Дружеството по позитивна психотерапия в България.

Александър Андонов Георгиев
 • работа в мултидисциплинарен екип (медицинска, социална и психологическа рехабилитация на жени след оперативно лечение на рак на гърдата)
 • психодиагностика
 • индивидуална психотерапия
 • групова психотерапия
 • изготвяне на психологически експертизи и заключения
Антоанета Механджиева
 • Деца с агресивно поведение
 • Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност
 • Детски страхове
 • Корекция на елективен мутизъм
 • Подобряване на емоционалното състояние на деца след развод на родителите
 • Подобряване на емоционалното състояние на деца, претърпели насилие или отхвърлени деца [ още ]

Цени:

1. Антоанета Механджиева -
2. Диагностика на училищна готовност 20.00
3. Игрова терапия 30.00
4. Консултация с родители 30.00
5. Позитивна психотерапия 40.00
6. Александър Андонов Георгиев -
7. Консултация 25.00