Имплантология

При загуба на зъб се появява дефект на зъбната редица. Това може да бъде коригирано по няколко начина.
  • Възстановяване на липсващия зъб с подвижна протеза. В този случай има много неудобства, но най- важното е, че се загубва чувството за собствен зъб.
  • Дефектът се коригира с изработването на мостова конструкция,която се циментира неподвижно. Тук проблем е, че се изпиляват здрави зъби.
  • Загубата на собствен зъб се елиминира с присаждане на зъбен имплант в челюстта. Пациентът отново получава чувство за собствен зъб. Това е предмет на денталната имплантология.

Трябва да е ясно, че вкостяването и запазването на зъбния имплант изискват ясни правила, които пациентът трябва да познава и е готов да спазва.
Съвременната дентална медицина е свела риска при този метод до минимум. Имплантът е безвреден. Приема се без проблем от организма. Необходимо е да се изчака 3 - 4 месеца, за да стане имплантът част от костта. През това време може да се носи временна конструкция, но дъвкателните възможности на мястото на поставения имплант са ограничени. След този няколко месечен период се изработва корона върху надстройката на импланта и пациентът получава усещането за собствен зъб.
Само при отлична устна хигиена и грижа за зъбите пациентът може да избере предимствата на зъбния имплант за възстановяване на изгубен зъб.

Съвременните импланти са произведени с прогнозен успех от 98 - 99% и възможност за коректна работа за 20 и повече години.
В света има много имплантни системи.
Ние сме избрали максимално добрите имплантни системи Straumann и Bicon, доказали се многократно в годините на нашата имплантологична дейност като пределно успешни.

Случаите са изработени в „Родозов дент“ ЕООД медико-техническа лаборатория

За повече информация и записване на час: 0888 902 620
Д-р Георги Атанасов

Цени:

1. Поставяне на имплант и абатмънт по система Щрауман 1500.00
2. Поставяне на имплант и абатмънт по система Байкън 1500.00