Дентални шини

Денталните шини имат различни функции:
  • Спортна шина Play Safe - използва се при контактни спортове за предпазване на зъбите от травми.
  • Шина за бруксизъм - предпазва долно-челюстната става и зъбите от патологични промени , когато пациентът скърца със зъби и/или стиска зъби. Тази шина възстановява мускулния тонус на дъвкателните мускули.
  • Ретейнър - използва се за възстановяване и запазване на постигнатите резултати при ортодонтско лечение.
  • Шина против хъркане Silansor - спомага за намаляне и изчезване на хъркането на пациента.

Спортна шина Play Safe

Шина против хъркане Silansor

Ретейнър шина Play Safe

Случаите са изработени в „Родозов дент“ ЕООД медико-техническа лаборатория

За повече информация и записване на час: 0888 902 620
Д-р Георги Атанасов

Цени:

1. Спортна шина Play Safe 400.00
2. Шина за бруксизъм 180.00
3. Ретейнър 120.00
4. Шина против хъркане Silansor 400.00