Стоматологичен кабинет

Цени:

1. Обстоен преглед 10.00
2. Консултация 20.00
3. Интраорална проводна анестезия с убистезин 20.00
4. Обтурация на кариес с една повърхност с фотополимер (каса допл. 10.00) 40.00
5. Обтурация на кариес с две повърхности с фотополимер (каса допл. 20.00) 50.00
6. Обтурация на кариес с три повърхности с фотополимер (каса допл. 30-40) 80.00
7. Отраняване на коренов щифт 20.00
8. Изграждане на пънче за коронка от фотополимер шприца (каса допл. 40-50) 80.00
9. Витална екстирпация на зъбна пулпа (общо за всички сеанси) на канал 40/80
10. Девитализация на зъбна пулпа 20.00
11. Обработка на коренов канал 50-100
12. Допълнителна медикаментозна обработка на коренов канал 30.00
13. Запълване на коренов канал 20/40
14. Отраняване на каналопълнежни средства от коренов канал, включително обработка 70.00
15. Ампутация и окончателна обрабортка на девитализирана пулпа или отстраняване на гангренозна пулпа на времен зъб 30.00
16. Трепанация на зъб включително ексудата на всеки канал 50.00
17. Запълване на дълбоки фисури (силант) 20.00
/специалист по дентална медицина/
Четни дни:от 14:00 до 18:00
/специалист по дентална медицина/
Събота:09:00-19:00
Неделя:09:00-19:00