Стоматологичен кабинет

Цени:

- ТЕРАПИЯ Платени лв. Каса допл.лв.
1. Консултация 20.00 5.00
2. Интраорална проводна анестезия с убистезин 20.00
3. Обтурация на кариес с една повърхност с фотополимер 50-60 20.00
4. Обтурация на кариес с две повърхности с фотополимер 70-80 30-40
5. Обтурация на кариес с три повърхности с фотополимер 100-120 60-70
6. Обтурация с гид 35-45
7. Девитализация на зъбна пулпа 30
8. Кореново лечение на еднокоренов зъб - първично 110-140 "До 18г. 40-50 Над 18г 110"
9. Кореново лечение на многокоренов зъб – първично на 1бр. канал 110-130
10. Обработка на коренов канал 50-100
11. Пулпит при временни зъби без обтурация на к.к. 50
12. Обработка на коренов канал 50-100
13. Медикаментозна обработка на коренов канал – механична или химична 30-40
14. Периодонтит на пост. Зъби обраб. на к.к. 70-100
15. Периодонтит на временни. Зъби обраб. на к.к. 30-40
16. Релечение на коренов канал + лекарство 60-80
17. Отстраняване на каналопълнежни средства от коренов канал 70
18. Отстраняване на коренов щифт 50-100
19. Ампутация и окончателна обработка на девитализирана пуплпа или отстраняване на гангренозна пулпа на врем. зъб 30
20. Трапанация на зъб, вкл.ексудата на всеки канал 50
21. Отстраняване на кариозна маса с екскаватори без обтурация без обтурация 50-60
22. Изграждане на пънче без щифт 80
23. Изграждане на пънче с щифт 120-160
24. Изграждане на пънче с пинлей (лаб) 200
25. Запълване на дълбоки фисури (силанизация) 25-30
26. Поставяне на флуорен лак – на зъб 3-5
27. Селективно изпиляване на предвар. конт. и смущения в артикулацията 25-50
28. Сваляне коронка 20
29. Инлей/Пинлей – за еднокор. или многокор 160-200
Парадонтология+Хирургия
30. Пародонтологичен преглед 30
31. Локална обработка на устна лигавица 20-30
32. Отстраняване остри ръбове и други дразнители на пародонта (сектор) 10
33. Почистване на зъбен камък с ултразвук (полиране) 100-120
34. Air flow 30
35. Екстракция на времен зъб 20
36. Екстракция на еднокоренов зъб 50-60 20
37. Екстракция на многокоренов зъб 100-120 70-80
38. Екстракция на дълбокофрактуриран и дълбоко разрушен зъб 120 70-80
39. Спиране на на локален кръвоизлив след екстракция на зъб 20
40. Ретракция на венец (венечни папили) 30 20
41. Отстраняване на тъкани 60-80
Протетика
42. Металокерамична коронка 270-300
43. Бленд керамична корона 220-250
44. Бленд фотополимерна корона 180-200
45. Временна коронка изработена в клинични условия 60
46. Временна коронка изработена в лабораторни условия 60-80
47. Постоянно залепване на корона с фосфат цимент за 1 бр. 20-40
48. Постоянно залепване на корона с ГЙЦ за 1 бр. 30-50
49. Цяла, тотална плакова протеза 330-350 230-250
50. Частична плакова протеза с куки, бюгел 330-350 230-250
51. Частична плакова протеза ва протеза с Thermosens 750-850 650-750
52. Микро Thermosens – 2,3 или 4 зъба 450-500
53. Ребазация на плакова протеза 110
54. Репаратура 65-80
55. Скелетирана протеза – стави,куки 1000-1200
56. МКК в/у имплант 300-350
/специалист по дентална медицина/
Понеделник:09:00 - 18:00
Вторник:09:00 - 18:00
Сряда:09:00 - 18:00
Четвъртък:09:00 - 18:00
Петък:09:00 - 18:00
/специалист по дентална медицина/
Събота:09:00-19:00
Неделя:09:00-19:00