История

МДЦ „Орион” е създаден през 2008 година от български и американски инвеститори. Дейността на центъра обхваща основните области от извънболничната медицинска помощ и денталната медицина. Центърът разполага с модерна апаратура и висококвалифицирани специалисти.

В центъра се извършват общомедицински и специализирани медицински услуги и дейности:

  • ранна диагноза и амбулаторно лечение на заболяванията
  • профилактични прегледи и имунизации
  • функционални изследвания
  • издаване на медицински свидетелства и документи за временна нетрудоспособност
  • дентална помощ
  • клинико-лабораторни изследвания
  • извършване на манипулации
  • здравно-просветна дейност

Лекарите в МДЦ „Орион” работят с: