РАБОТНО ВРЕМЕ:

(понеделник - петък)
четна дата:
7.30 - 19.00 часа
нечетна дата:
7.30 - 18.00 часа

Телефони за справки и записване

стационарни
02 411 92 54 -

мобилен
0895 515 039
МДЦ "Орион"във Facebook
mdc_orion@mail.bg

История

МДЦ „Орион” е създаден през 2008 година от български и американски инвеститори. Дейността на центъра обхваща основните области от извънболничната медицинска помощ и денталната медицина. Центърът разполага с модерна апаратура и висококвалифицирани специалисти.

В центъра се извършват общомедицински и специализирани медицински услуги и дейности:

  • ранна диагноза и амбулаторно лечение на заболяванията
  • профилактични прегледи и имунизации
  • функционални изследвания
  • издаване на медицински свидетелства и документи за временна нетрудоспособност
  • дентална помощ
  • клинико-лабораторни изследвания
  • извършване на манипулации
  • здравно-просветна дейност

Лекарите в МДЦ „Орион” работят с: