Неврологичен кабинет

/специалист по нервни болести/
Понеделник:от 15:00 до 17:00
Четвъртък:от 15:00 до 17:00
/специалист по нервни болести/
Час се уточнява при предварително записване за преглед по телефона или на регистратурата. (Вижте Контакти)
    Диагностика и лечение на остри и хронични заболявания на централната и периферна нервна система.
    Слухови евокирани потенциали
    ЕМГ (електроневрография, електромиография, ф-вълна, Н-рефлекс, треморография, мигателен рефлекс, репетитивна нервна стимулация)
    Доплерова сонография

Цени:

1. Първичен преглед 35.00
2. Вторичен преглед 20.00
3. Невропсихологично тестуване 40.00
4. Консултация по документи 20.00
5. Доплерова сонография 40.00
6. Дуплекс сонография 45.00
7. Изследване ЕМГ 60.00
8. Слухови евокирани потенциали 60.00