Нефрологичен кабинет

  • Диагностика и лечение на различни видове остри и хронични заболявания на бъбреците и пикочните пътища
  • Ехография на коремни органи и пикочна система

Цени:

1. Първичен преглед 60.00
2. Вторичен преглед 30.00
3. Ехография на коремни органи 60.00
4. Венозен доплер на долни крайници 60.00
/специалист по вътрешни болести и нефрология/
Вторник:от 15:00 до 17:20
Сряда:от 15:00 до 17:20