Медицински свидетелства


Издаване на медицинско свидетелство:
    - за работа - 30лв.
    - за водачи на МПС категория Б - 30 лв.
    - за водачи на МПС категория C - 60 лв.