Кардиологичен кабинет

/специалист по вътрешни болести и кардиология/
Сряда:от 08:40 до 15:00
Петък:от 12:00 до 18:00
  • Диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания
  • ЕКГ - мониториране на сърдечен ритъм
    • ЕКГ
    • Артериално налягане
  • Ехокардиография

Цени:

1. Първичен преглед 35.00
2. Вторичен преглед 20.00
3. Ехокардиография + преглед 60.00
4. Ехокардиография 40.00
5. ЕКГ холтер - поставяне + преглед 40.00
6. Артериално налягане (RR) холтер - поставяне + преглед 40.00
7. Измерване на артериално налягане (RR) 5.00
8. Електрокардиография (ЕКГ) 10.00