Кардиологичен кабинет

  • Диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания
  • ЕКГ - мониториране на сърдечен ритъм
    • ЕКГ
    • Артериално налягане
  • Ехокардиография

Цени:

1. Първичен преглед 60.00
2. Вторичен преглед 30.00
3. Ехокардиография + преглед 110.00
4. Ехокардиография 60.00
5. ЕКГ холтер - поставяне + преглед 60.00
6. Артериално налягане (RR) холтер - поставяне + преглед 60.00
7. Измерване на артериално налягане (RR) 10.00
8. Електрокардиография (ЕКГ) 20.00
/специалист по вътрешни болести и кардиология/
Понеделник:от 09:00 до 14:00
Сряда:от 09:00 до 14:00
Четвъртък:от 14:00 до 18:00
Петък:от 14:00 до 18:00