Психологичен кабинет

/специалист по психология, член на Дружеството по позитивна психотерапия в България/
Вторник:от 17:00 до 19:00
Четвъртък:от 17:00 до 19:00

В кабинета работят: Антоанета Механджиева, специалист по психология, член на Дружеството по позитивна психотерапия в България.

Антоанета Механджиева
  • Деца с агресивно поведение
  • Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност
  • Детски страхове
  • Корекция на елективен мутизъм
  • Подобряване на емоционалното състояние на деца след развод на родителите
  • Подобряване на емоционалното състояние на деца, претърпели насилие или отхвърлени деца [ още ]

Цени:

1. Антоанета Механджиева -
2. Диагностика на училищна готовност 20.00
3. Игрова терапия 30.00
4. Консултация с родители 30.00
5. Позитивна психотерапия 40.00